Bushido Jiu Jitsu · Strength Class Schedule

Monday
 • Adult JiuJitsu Instruction
  12:00 - 12:45 pm
 • Adult JiuJitsu Sparring
  12:45- 1:30 pm
 • Kid's JiuJitsu
  5:00 - 6:00 pm
 • Adult JiuJitsu Instruction
  6:15 - 7:00 pm
 • Adult JiuJitsu Sparring
  7:00 - 7:45 pm
Tuesday
 • Adult JiuJitsu Instruction
  6:00 - 6:45 am
 • Adult JiuJitsu Sparring
  6:45 - 7:30 am
 • Adult JiuJitsu Instruction
  12:00 - 12:45 pm
 • Adult JiuJitsu Sparring
  12:45 - 1:30 pm
 • Adult JiuJitsu Instruction
  6:15 - 7:00 pm
 • Adult JiuJitsu Sparring
  7:00 - 7:45 pm
Wednesday
 • Adult JiuJitsu Instruction
  6:00 - 6:45 am
 • Adult JiuJitsu Sparring
  6:45 - 7:30 am
 • Adult JiuJitsu Instruction
  12:00 - 12:45 pm
 • Adult JiuJitsu Sparring
  12:45 - 1:30 pm
 • Kid's JiuJitsu
  5:00 - 6:00 pm
 • Adult JiuJitsu Instruction
  6:15 - 7:00 pm
 • Adult JiuJitsu Sparring
  7:00 - 7:45 pm
Thursday
 • Adult JiuJitsu Instruction
  6:00 - 6:45 am
 • Adult JiuJitsu Sparring
  6:45 - 7:30 am
 • Adult JiuJitsu Instruction
  12:00 - 12:45 pm
 • Adult JiuJitsu Sparring
  12:45 - 1:30 pm
 • Kid's JiuJitsu
  5:00 - 6:00 pm
 • Adult JiuJitsu Instruction
  6:15 - 7:00 pm
 • Adult JiuJitsu Sparring
  7:00 - 7:45 pm
Friday
 • JiuJitsu Open Mat
  6:00 pm
Saturday
 • Kid's JiuJitsu
  10:00 - 11:00 am
 • JiuJitsu Open Mat
  11:00 am - 1:00 pm
Sunday
 • JiuJitsu Open Mat
  11:00 am - 1:00 pm

Bushido Jiu Jitsu · Strength

Get Started Today

Bushido Jiu Jitsu · Strength has everything… except you! Join our community today and begin your martial arts journey!

Bushido Jiu Jitsu Strength Get Started Today